English

افرند صنعت

قفسه بندی،قفسه،قفسه فلزی،قفسه انبار،قفسه بندی سنگین،انبارداری،انبارش،انبارگستر،انبار،انبارسازی،فضاسا

افرند صنعتافرند صنعت

قفسه متحرک ریلی

سیستم مدرن قفسه بندی بایگانی ، بمنظور حفظ و نگهداری از اسناد و مدارک اداری . مناسب جهت تجهیز بایگانی ادارات و سازمان ها با قابلیت افزایش 70 درصدی ظرفیت پرونده پذیری بایگانی . مناسب ترین راه حل برای صرفه جویی در فضای فیزیکی و ایجاد تمرکز در بایگانی مدارک . دارای ابعاد و سایزهای متنوع جهت تطبیق با فضاهای مختلف و امکان بایگانی انواع مدارک مانند : زونکن - پوشه - جعبه پوشه - مدارک پزشکی - جامجله ای و ... .

بازدید : 1033
قفسه متحرک ریلی
سایر محصولات افرند صنعت
^
افرند صنعت
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)